Local server [$ 00.00]


Còn hàng

Cài sẵn thuật toán định vị (hỗ trợ tới 100 tags) và giao tiếp với server bên ngoài qua api (được NHTC cung cấp)...


Thông tin sản phẩm

Màu:Đen, xám (Làm theo yêu cầu)
Kích thước :115x111x51 (mm)
Sử dụng adaptor:19V, 65W đi kèm.

Hỗ trợ WiFi, LAN

Cài sẵn thuật toán định vị (hỗ trợ tới 100 tags) và giao tiếp với server bên ngoài qua api (được NHTC cung cấp)

Local server [$ 00.00]

Còn hàng

Cài sẵn thuật toán định vị (hỗ trợ tới 100 tags) và giao tiếp với server bên ngoài qua api (được NHTC cung cấp)...

Thông tin sản phẩm

Màu:Đen, xám (Làm theo yêu cầu)
Kích thước :115x111x51 (mm)
Sử dụng adaptor:19V, 65W đi kèm.

Hỗ trợ WiFi, LAN

Cài sẵn thuật toán định vị (hỗ trợ tới 100 tags) và giao tiếp với server bên ngoài qua api (được NHTC cung cấp)