KIT [$ 00.00]


Còn hàng

Điện thế sạc: 5VDC, dòng điện sạc lớn nhất: 1A, Công nghệ Bluetooth 5.0, Công nghệ định vị UWB, độ chính xác lên đến 30cm...


Thông tin sản phẩm

Base station nRTLS-ETAG-024 (Quản lý diện tích 25x25m)
Employee tag nRTLS-ETAG-011
Asset tag nRTLS-ETAG-031
Asset tag nRTLS-ETAG-041
EDGE computer nRTLS-EDGE-011
1 năm dùng phần mềm miễn phí

KIT [$ 00.00]

Còn hàng

Điện thế sạc: 5VDC, dòng điện sạc lớn nhất: 1A Công nghệ định vị UWB, độ chính xác lên đến 30cm...

Thông tin sản phẩm

Base station nRTLS-ETAG-024 (Quản lý diện tích 25x25m)
Employee tag nRTLS-ETAG-011
Asset tag nRTLS-ETAG-031
Asset tag nRTLS-ETAG-041
EDGE computer nRTLS-EDGE-011
1 năm dùng phần mềm miễn phí