Dock charge cho thẻ nhân viên/thẻ khách [$ 00.00]


Còn hàng

Sử dụng điện 220V, công suất tối đa 100W Có thể sạc đồng thời cho 10 thẻ nhân viên/thẻ khách...


Thông tin sản phẩm

Màu:Đen, (Làm theo yêu cầu)
Nguồn điện: 220V, công suất tối đa 100W
Số thẻ sạc một lần: 10

Mỗi đầu sạc có điện thế sạc: 5VDC, dòng điện sạc lớn nhất: 1A.

Đầu sạc pin nam châm với thẻ nhân viên/thẻ khách.

Thẻ tự ngắt kết nối với hệ thống định vị khi bắt đầu charge.

Có đèn báo khi đang charge/đã charge đầy.

Dock charge cho thẻ nhân viên/thẻ khách [$ 00.00]

Còn hàng

Sử dụng điện 220V, công suất tối đa 100W Có thể sạc đồng thời cho 10 thẻ nhân viên/thẻ khách...

Thông tin sản phẩm

Màu:Đen, (Làm theo yêu cầu)
Nguồn điện: 220V, công suất tối đa 100W
Số thẻ sạc một lần: 10

Mỗi đầu sạc có điện thế sạc: 5VDC, dòng điện sạc lớn nhất: 1A.

Đầu sạc pin nam châm với thẻ nhân viên/thẻ khách.

Thẻ tự ngắt kết nối với hệ thống định vị khi bắt đầu charge.