Accessories [$ 00.00]


Còn hàng

Điện thế sạc: 5VDC, dòng điện sạc lớn nhất: 1A, Công nghệ Bluetooth 5.0, Công nghệ định vị UWB, độ chính xác lên đến 30cm...


Thông tin sản phẩm

5VDC, dòng điện: 1A,

Accessories [$ 00.00]

Còn hàng

Điện thế sạc: 5VDC, dòng điện sạc lớn nhất: 1A Công nghệ định vị UWB, độ chính xác lên đến 30cm...

Thông tin sản phẩm