Base station [$ 00.00]


Còn hàng

Sử dụng adaptor 5V,1A (cung cấp đi kèm) Công nghệ định vị UWB, độ chính xác lên đến 30cm...


Thông tin sản phẩm

Màu:Trắng
Kích thước :100x75x35 (mm)
Khối lượng:300 gram
Sử dụng adaptor:5V,1A (cung cấp đi kèm)
IP67

Công nghệ định vị UWB, độ chính xác lên đến 30cm.

Giao tiếp với local server qua wifi hoặc Bluetooth Mesh (Bluetooth 5.0).

Base station [$ 00.00]

Còn hàng

Sử dụng adaptor 5V,1A (cung cấp đi kèm) Công nghệ định vị UWB, độ chính xác lên đến 30cm...

Thông tin sản phẩm

Màu:Trắng
Kích thước :110x110x35 (mm)
Khối lượng:300 gram
Sử dụng adaptor:5V,1A (cung cấp đi kèm)
IP67
IP67

Công nghệ định vị UWB, độ chính xác lên đến 30cm.

Giao tiếp với local server qua wifi.