Smart Office - Smart Factory

Hệ thống quản lý vị trí

Smart Office - Smart Factory

Hệ thống quản lý vị trí của Nhatrang Hitech cho phép bạn dễ dàng kiểm tra vị trí và lịch sử di chuyển của nhân viên, tài sản,… từ trình duyệt web khi nhân viên hoặc thiết bị đeo thẻ được thiết kế bởi công ty chúng tôi.

Lợi ích

Các lợi ích đem lại khi sử dụng hệ thống quản lý vị trí của Nhatrang Hitech:

  • Tối ưu chi phí bằng cách sử dụng hiệu quả các nguồn lực quản lý như nhân viên, không gian văn phòng, nhà xưởng, trang thiết bị.
  • Dễ dàng xác định và hiển thị thông tin vị trí chính xác của nhân viên hoặc tài sản
  • Bằng cách phân tích các dữ liệu về thông tin vị trí của nhân viên và tài sản, có thể đánh giá chính xác được tình trạng sử dụng các tài nguyên cần quản lý.
  • Quản lý được vị trí chính xác của nhân viên hoặc tài sản theo thời gian thực, nên có thể cảnh báo hoặc có các biện pháp ngăn ngừa việc di chuyển bất hợp pháp của tài sản.

 

Tính năng

Xem vị trí

Quản lý bản đồ, xem vị trí nhân viên, tài sản trong văn phòng...

Tìm kiếm

Tìm kiếm vị trí và hiển thị địa điểm của nhân viên/ tài sản. Xem lại lịch sử hiện diện...

Cảnh báo

Geofencing - ranh giới địa lý ảo được thiết lập bằng phần mềm, cho phép gởi thông báo khi có sự kiện bất thường xảy ra ở các vùng quản lý khác nhau (như có nhân viên vào khu vực không cho phép, nhân viên ra khỏi khu làm việc khi không được phép, tài sản bị dời khỏi vị trí mong muốn khi chưa được phép…)

Cách tính năng khác

  • Phân tích/trích xuất dữ liệu về vị trí của nhân viên/ tài sản, tỷ lệ sử dụng văn phòng.
  • Quản lý trạng thái làm việc của nhân viên trong nhà máy. Bản đồ nhiệt hoạt động của nhân viên.
  • Chức năng thông báo đã nhận chỗ/trả lại ghế, đăng kí chỗ yêu thích (cho các open office).
  • Quản lý an toàn cứu hộ: dễ dàng xác định được vị trí nhân viên để thực hiện công tác cứu hộ khi có sự cố.

Sản phẩm

Xem chi tiết

Thẻ nhân viên

nRTLS-ETAG-01

$ Liên hệ

Xem chi tiết


Xem chi tiết

Dock charge

nRTLS-CHAR-01

$ Liên hệ

Xem chi tiết


Xem chi tiết

Base station

nRTLS-BASE-01

$ Liên hệ

Xem chi tiết


Xem chi tiết

Local server

nRTLS-LSVR-01

$ Liên hệ

Xem chi tiết


Công ty công nghệ cao Nha Trang

130 Nguyễn Minh Hoàng
Tân Bình , Hồ Chí Minh

info@nhtc.com.vn

+84 (0)28 3811 7975